TOP- 1.4.1-19-SB1-2019-00056

TÁJÉKOZTATÁS

A Széchényi 2020 Program keretében az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a TOP-
1.4.1-19-SB1-2019-00056 azonosítószámú Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázaton
49. 549.791 forintot nyert a „Mini Manók Bölcsőde megvalósítása…esély a Fogyatékkal Élőknek” című
projektjéhez.
A Mini Bölcsőde létrehozásával elsődleges célunk egy olyan szakmai tartalom, hiányszolgáltatás
biztosítása, melynek során olyan intézményt hozunk lehetőséget nyújt már igen korai életkorban a
minőségi, egyéni képességeknek megfelelő gondozáshoz, kifejezetten sérült, fogyatékos (SNI
kategóriás) kisgyermekek részére. Másodlagos célunk a szülők munkába állásának segítése azzal,
hogy gyermeküket napközben megfelelő gondozásban részesítjük. Harmadlagos célunk, ezáltal a
családok halmozottan hátrányos helyzetének csökkentése. A mini bölcsődei ellátást
Baktalórántházán a Köztársaság tér 2. szám alatti, bérelt épületben valósítjuk meg.

A projekt 2020.06.26-án indul.

A projekttel kapcsolatosan információ kérhető:
Nagy Tímea Zita Projektvezető (+36-70/636-3494)


 

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00056

Projekt címe: „Mini Manók Bölcsőde megvalósítása….esély a fogyatékkal élőknek”

Megvalósulás helyszíne: 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 2. Hrsz:820/4

Megvalósítás időszaka: 2020.06.26- 2021.augusztus 31.

Elvárt eredmény: a hatályos jogszabályoknak megfelelő mini bölcsődei nevelésre alkalmas épület létesítése, szakiránynak megfelelő végzettségű vezetőség és munkavállalók alkalmazása révén minőségi szolgáltatás biztosítása.

 

Projektben résztvevő személyek:

 1. Projektmenedzser: Nagy Tímea Zita.

Feladata volt:

 • A projekt előkészítése.
 • Projekt megvalósulásának helyszínén történő szakmai egyeztetések az önkormányzattal.
 • Igényfelmérés a lakosság körében.
 • Pályázat megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése.
 • A projekt és a projektben résztvevők átfogó koordinálása, motiválása, munkájuknak irányítása.
 • Kockázatkezelés és minőségbiztosítás.
 • A projekt előre haladásának ellenőrzése és irányítása.
 • Kapcsolattartás a megbízóval, a felhasználóval.
 • A monitoring adatok alapján a közreműködő szervezet és az irányító hatóság tájékoztatása a projekt pillanatnyi állapotáról és előre haladásáról.
 • A projekt zárásához kapcsolódó szakmai és gazdasági elszámolást elkészítése.
 • A feladat elvégzéséről munkaidő nyilvántartást vezetett.
 1. Pénzügyi vezető: Hankóné Tóth Olga

Feladata volt:

 • A pályázat elkészítésénél a költségvetés tervezése.
 • A projekt pénzügyi teljesüléséhez szükséges tervezés, a projekt önálló pénzügyi rendszerének kialakítása, működtetése, kapcsolattartás az irányító hatóság pénzügyi teljesülést ellenőrző osztályával.
 • A projekt költségvetésének állandó nyomon követése.
 • Az egyes kifizetések nyilvántartása, és ezek alapján a projekt időszakos kifizetési kérelmeinek elkészítése.
 • Közreműködés a projekt előre haladási jelentések, változás bejelentési kérelmek, szerződésmódosítási kérelmek összeállításában, különös tekintettek a változások pénzügyi vonatkozásaira.
 • Közreműködés a projekt zárásához kapcsolódó szakmai és gazdasági elszámolás elkészítésében.
 • Felelős volt a projekt kontrollingért.
 • A munka feltételeinek anyagi-, pénzügyi- munkahelyi- és eszközfeltételek biztosítása.
 • A feladat elvégzéséről munkaidő nyilvántartás vezetése.

 

A projekt célja:

A Mini Bölcsőde létrehozásával elsődleges célunk egy olyan hiányszolgáltatás biztosítása volt, amely lehetőséget nyújt már igen korai életkorban a minőségi, egyéni képességeknek megfelelő gondozáshoz, kifejezetten sérült, fogyatékos (SNI kategóriás) kisgyermekek részére. Másodlagos célunk a szülők munkába állásának segítése azzal, hogy gyermeküket napközben megfelelő gondozásban részesítjük. Harmadlagos célunk, ezáltal a családok halmozottan hátrányos helyzetének csökkentése. A célok mindegyike maradéktalanul illeszkedett a Felhívásban meghatározott céloknak.  A megvalósuló fejlesztések továbbá hozzájárultak a Magyar Falu Program bölcsődefejlesztési alprogramjához.  Programunk illeszkedik Baktalórántháza Város  Helyi Esélyegyenlőségi Programjához. A megalapozó dokumentumban kifejtett tervek, programok mindegyike a bölcsődei nevelés céljának megvalósulását segítitette elő, vagyis azt, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben.

 

Projekt mérföldkövei, mérföldkövenként megvalósult tevékenységek:

–        Megvalósítás I. szakasza 2020.06.26- 2020.12.31  
A megvalósítás során jogerős működési engedély, új építés, bővítés nem valósul meg. vírushelyzet  megnehezítette a munkálatokat, hiszen a felújítási munkálatok, illetve az eszközök beszerzése sem volt zökkenőmentes. Sikerült megvalósítani az akadálymentes játszóudvart még a fagy beállta előtt. Az udvaron telepítésre került 1 db akadálymentes játszóvár, 1 db akadálymentes homokozó, 1 db mini fészekhinta és 1db kétállásos lengőhinta is. A hinták körül ütéscsillapítás i kialakításra került.  Az eszközök megfelelnek a MSZ EN 1176-1:2018. rendeletben előírt szabványnak. A bölcsődei csoportszoba melletti helyiségben  11 m2 falterületen kialakítottunk egy sófalat, ülőpadokkal és színterápiás fényekkel. A felújítandó épületrészben megtörtént: a meglévő vizes blokkok teljes felújítása, a csoportszoba, konyha, sószobának kinevezett szoba, előtér, közlekedő, konyha, öltöző falának felújítása, festése, a padlózat burkolása laminált padlóval, illetve járólappal, a nyílászárók cseréje. Elkészült az  akadálymentesítésről szóló terv és ez alapján került megvalósításra az akadálymentesítés. Bevonásra került a bölcsődei szakértő is. 

–        Megvalósítás II. szakasza 2021.01.01-2022.03.31.

A megvalósítás során jogerős működési engedély, új építés, bővítés nem valósul meg. Ebben a szakaszban kerül sor a felújítási munkálatokra: a vízvezetékrendszer teljes felújítása, akadálymentes mosdó, toalett kialakítása, gyermek mosdók toalettek kialakítása, fűtési rendszer felújítása. Elkészült a villamoshálózat felújítása, energiatakarékos fényforrások beszerelése, internet csatlakozás kiépítése, kamerarendszer kiépítése, a kapcsolók, konnektorok felhelyezése még folyamatban. Megtörtént a nyílászárók cseréje, a csoportszobák kettéválasztása mozgatható fallal. A konyha, sószoba, előtér, közlekedő, akadálymentes toalett, személyzeti mosdó falának javítása.  A csoportszobák falának javítása, festése, gyermek mosdó falának festése, burkolási munkálatok.  Beszerzésre kerültek az informatikai eszközök. Befejeződött az udvar térkövezése, akadálymentes parkoló, közlekedési útvonal kialakítása, illetve a játszóudvar elkerítése.

 

–        Projekt fizikai befejezése: 2022.03.31-2022.08.31.

A fizikai befejezés szakaszában  elkészült az udvar rendezése., befejeződtek a még hiányos belső munkálatok. Megtörtént az indukciós hurok beszerzése, eszköztároló, babakocsi tároló telepítése, a parkosítás, kerítésépítés, kötelező és egyéb működéshez szükséges eszközök beszerzése, bútorozás, falak életkornak megfelelő dekorálása Kiválasztásra kerültnek az új dolgozók. A beszerzett bölcsődei eszközök a helyükre kerültek, és elindult, illetve megtörtént az engedélyeztetés is. Célcsoport tájékoztatása a védőnők által folyamatos volt. A hivatalos megnyitón (2022.08.30-án) Baktalórántháza Város Polgármestere is köszöntőt mondott. A bölcsőde 2022. szeptember 1-jén megnyitott.

 

Indikátorok, monitoring mutatók teljesülése:

A projekt befejezéséig, 2022. 08.31-ig teljesült a 6 főre értendő  újonnan létrehozott férőhelyek kialakítása.

 

Tájékoztatás és nyilvánosság:

A honlapon (www.efoesznyiregyhaza.hu)  a projekthez kapcsolódó tájékoztatók, sajtóközlemény feltöltésre került.  A projekt zárásáról sajtóközleményt jelentettünk meg. A projektzáró rendezvényen a helyi sajtó, televízió jelen volt, illetve minden olyan társintézmény képviselője, mely a szolgáltatási területen működik. Jelen voltak a bölcsődei ellátást igénylő szülök is.

A környezeti és esélyegyenlőségi vállalások tekintetében a helyiségek kialakításánál figyelembe vettük a fogyatékos gyermekek igényeit, az épületben nem alakítottunk ki küszöböket, a számukra elkészült játszóudvar akadálymentes eszközt is tartalmaz.  a felújítási munkálatoknál nem szennyeztük környezetünket. Programunk illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programhoz.

Nyíregyháza, 2023. március 28.

 

Nagy Tímea Zita                                                       Hankóné Tóth Olga

Projektvezető                                                  Kedvezményezett képviselője

Bölcsi átadó(1)