Bemutatkozás

Az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete az értelmi fogyatékos embereket, szüleiket, hozzátartozóikat, valamint segítőiket fogja össze. Az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete már 1981 óta hatékonyan működik megyénkben, s ebből alakult meg 2003 végén az egyesület, mely mögött így komoly szakmai múlt áll. Az értelmi fogyatékosok nagy csoportján belül azokkal foglalkozik, akik kisgyermek koruktól egész életükön át az élet legtöbb területén segítségre szorulnak. Köztük vannak, akik súlyosabb testi károsodásokkal is küzdenek és többszörös, halmozott sérülés miatt még átfogóbb védelmet, gondozást, foglalkoztatást és ápolást igényelnek. E csoport adja ma a fogyatékos tagjainknak majdnem kétharmadát. Foglalkozik továbbá az egyesület azokkal is, akiknek fejlődési károsodásaik következtében főképpen értelmi, tanulási akadályozottságuk, nehézségeik vannak.
Abból indul ki, hogy a fogyatékos, sérült embert is azonos emberi méltóság, emberi jogok illetik meg, mint a társadalom bármely tagját.

Megyei Egyesületünk tagjainak száma közel 1400 fő.

Tevékenységei:
 • folyamatosan figyelemmel kíséri családok helyzetét és segíti gondjaik megoldását, testi és lelki terhelést enyhítő szolgáltatásokat szervez
 • széleskörű társadalmi felvilágosító munkát végez,
 • kezdeményezi iskolák, napközi otthonok, rehabilitációs központok, védő munkahelyek létrehozását
 • Támogató szolgálatot működtet Nyíregyháza, Újfehértó és Érpatak közigazgatási területén. Újfehértón működő támogató szolgálatunk kliensei részére biztosítjuk a sportolási lehetőséget és csoportunk aktívan részt vesz a város sportéletében.
 • Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot /Korai Fejlesztő Központ, Fejlesztő iskolát/ tart fenn, melyben biztosítjuk a HRG-terápiát és a gyógytornát és gyógytestnevelést
 • a szülőknek ismeretbővítési lehetőséget nyújt a Szülők Iskolája keretében
 • segít a fiataloknak, hogy mint értéket képviselő, önálló személyiségek megtalálják helyüket a világban
 • Akreditációs intézményként továbbképzéseket szervez a fogyatékos fiatalok,
  szüleik, és a velük foglalkozó segítők számára.
 • felkészíti a fiatalokat az egészséges életmódra, párkapcsolatra, családi életre.
 • értelmi fogyatékos gyerekek és fiatalok, az őket nevelő családok részére megszervezi a szórakozási, kulturális, és sportolási lehetőséget, nyári táborokat, üdültetést szervez, illetve támogatja a tagjai részére szervezett üdüléséket. A táborok ideje alatt gyógypedagógus, pszichológus nyújt segítséget, és a sportolási lehetőséget is kiemelten iktatjuk tábori programjainkba.

ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület
Elnök: Dr. Szabó Béláné
Elnök helyettes: Hankóné Tóth Olga
Elnökségi tag: Braun Mária, Csományné Pados Andrea, Lipcseiné Fényes Hajnalka, Nagyné Koncz Marianna, Pataki Mária
Ellenőrzési Bizottság tagjai: Császári Zsolt, Kovács Tünde, Temesvári Ildikó